WHAT ARE WE DOING?

CO DĚLÁME?

in a one-word.. anything you dream of!

jednoduše... vše, co si vymyslíte!

Any of the frames we made has its unique name  - how to understand them?

PIETRO FRAME TYPE  {specific name of the frame, bike}

Jak se vyznat v označení našich rámů?

PIETRO TYP RÁMU  {jméno rámu nebo kola}

frame types:

typy rámů:

  • 29er... TN (twenty-nine)

  • 27.5er... TS (twenty-seven)

  • 26er...  TX (twenty-six)

  • Fixie... Fixx

  • Road... FT (fighter)

  • Fatbike... BB (big boy)

BEST OF THE BEST

TO NEJLEPŠÍ, CO JSME VYROBILI

DSC_0046_edited_edited.jpg

PIETRO TS {DEEP BLUE}

27.5 for a young rider
27.5 pro mladého bikera

This is classic-looking fillet-brazed MTB steel frame for a young rider. Oversized head tube for semi-integrated headset contrasts nicely with the thinner tubes of the main triangle and the rear stays. PIETRO Signature dropouts. Columbus Life tubeset.

Letovaný rám klasického vzhledu pro mladého jezdce. Oversize hlavová trubka pro semiintegrované hlavové složení krásně doplňuje tenké trubky rámu. PIETRO Signature patky. Sada trubek Columbus Life.

PIETRO TN {ENTHUSIAST}

29er build for a steel enthusiast
29 pro milovníka oceli

Light and comfortable 29er. But also super manoeuvrable due to clever geometry. Completely integrated cable routing and oversized headtube for an integrated headset give a clean look. Partially clear coated tubes show the beauty of pure steel. TIG-welded.

Lehká a komfortní dvacet devítka. Ale také super agilní díky chytré geometrii. Vnitřní vedení k přehazovačce i brzdě a oversize hlavová trubka pro integrované složení dávají kolu čistý vzhled. Plochy trubek kryté jen čirým lakem ukazují krásu čisté oceli. Svařováno TIGem.

J_edited.jpg

PIETRO TN {FOREST GREEN}

29er of impressive color
29 v působivé barvě

TIG-welded Cr25Mo4 tubes with many PIETRO unique features - custom bent down tube, dropouts, reinforcements.

Svařované CrMO trubky s mnoha PIETRO-unikátními detaily - ohýbaná dolní trubka, patky a zesílení rámu.

IMGP0667_edited.jpg
IMGP8007_edited.jpg

PIETRO FIXX {XCR}

Best steel in the simplest form!
Nejlepší ocel v jednoduché formě

TIG-welded Columbus XCr tubing formed into a pure fixie. Super short chainstays and carbon components.

TIGem svařované trubky Columbus XCr tvoří jednoduchou a luxusní fixku. Velmi krátká zadní stavba a karbonové komponenty.

PIETRO TN {RAW WELDS}

29er with raw welds
29 se "surovými" sváry

The excellent appearance of this frame is achieved thanks to the combination of polished metal with "raw" welds, around which the colouration caused by heating during welding is left. Everything is complemented by blue graphics. Unique!

Skvělý vzhled tohoto rámu je dosažen díky kombinaci leštěného kovu se "surovými" sváry, kolem kterých je ponecháno zabarvení způsobené zahřátím při svařování. Vše je doplněno modrou grafikou. Unikát!

IMGP8311_edited.jpg
PSX_20191011_181121_edited.jpg

PIETRO FIXX {STAINLESS CLASSIC}

Stainless steel fixie
Nerezová fixka

A fixie upgraded with brakes. TIG-welded and polished stainless steel with red accents. All welds have been ground and polished! Ritchey Classic components. The custom bent seat stays.

Fixka vylepšená brzdami. Svařovaná a leštěná korozivzdorná ocel s červenými akcenty. Všechny sváry byly zabroušeny a vyleštěny. Komponenty Ritchey Clasicc. Námi  ohýbané sedlové vzpěry.

PIETRO TX {pineapple}

Pineapple steel

Mountainbike frame for a girl nicknamed "pineapple" - that's how we did it. In addition to the design, there is an interesting 3D arch under the saddle, which has been laser cut and welded together. And of course our dropouts. It is also unique that the tubes are joined by both welding and soldering, depending on what is best in the area.

Horský rám pro dívku s přezdívkou "ananas" - tak jsme jej také udělali. Kromě designu je na něm zajímavá i 3D podkova pod sedlem řezaná laserem a svařovaná dohromady. A samozřejmě naše patky. Vyjímečné je také to, že trubky jsou spojovány jak svary, tak i letováním, podle toho, co je v daném místě nejlepší.

DSC_0181_edited.jpg

PIETRO FT {super ladies only}

Road bike for the Super Lady
Silnička pro super cyklistku

Very light and comfortable machine for a nice customer. The lightest steel frame we've ever made... just 1500 grams in size M! TIG-welded, lightened by turning and milling. Completely equipped with Shimano 105 and PRO. Painting with transitions in the shape of the PIETRO logo.

Velmi lehký a komfortní stroj pro sympatickou zákaznici. Nejlehčí ocelový rám, jaký jsme kdy vyrobili... pouze 1500 gramů ve velikosti M! Svařováno. Odlehčováno soustružením a frézováním. Kompletní osazení Shimano 105 a PRO.  Lak s přechody ve tvaru loga PIETRO.