Vyhledat
  • RicharDD

A story of a stem / Příběh představce

Aktualizace: dub 6

I have got a favorite bike brand (Cannondale). I like their innovative solutions, different from the rest of the cycling world! I built several their bikes and tuned them to be light and chic :-) But something bothered me. For example, I had a Cannondale Headshok fork that weighed about 1,200 grams. Light and elegant. But the stem! 180 grams of aluminum. I've been looking for a lighter alternative for a long time. But it just do not exist! The Headhook has an atypical steering tube diameter of 39.68 mm. So what to try to make such stem?? Made of carbon, of course, to be light! We were looking for a way to make it in one piece, without a separate handlebar sleeve that adds weight. This is not easy because the stem (and at first glance it is not obvious) is a complex enough shape to be formed from fibers. With all commercially available carbon stems, the handlebar sleeve is separate because it is the only way to shape them into a mold. But I really wanted the stem in one piece including the sleeve. In terms of strength, it is optimal if the fibers in the composite are uninterrupted - that is, they lead from one end of the product to the other. I didn't want any joints that are created when put carbon facric into the mold. So the way was to wind it. But then how do I get out the pattern around which I wind the composite? It took us several months to find a solution. Then "just" invent a winding procedure, the number of layers, etc. And wind, layer by layer, everything by hand. Then remove the pattern, trim the overlaps.


What you see in the photos is a raw product, before grinding, polishing, gelcoat. Material: Pyrofil HS UD, surface layer: KC industry fabric. Weight 61g. Length 100 mm, for Headshok and handlebars 31.8 mm. Now finish the surface and test.Měl jsem oblíbenou značku kol (Cannondale). Líbila se mi jejich inovativní řešení, odlišná od zbytku cyklistického světa! Několik jsem si jich postavil, vyladil. Aby byla lehká a chic :-) Něco mi ale vadilo. Například, měl jsem vidlici Cannondale Headshok, která váží cca 1.200 gramů. Lehká a elegantní. Ale ten představec! 180 gramů hliníku. Hodně dlouho jsem hledal lehčí alternativu. Ale ta prostě nebyla a není! Headshok totiž má atypický průměr krku vidlice 39.68 mm. Co si jej vyrobit? Z karbonu, samozřejmě, ať je tedy lehký! Hledali jsme postup, jak jej vyrobit v jednom kuse, bez oddělené objímky, která přidává váhu. To není snadné, protože představec (a na první pohled to není zřejmé) je dost složitý tvar na to, aby se dal vytvarovat z vláken. U všech komerčně dostupných karbonových představců, je oddělená objímka řidítek, protože jen tak, je lze vytvarovat do formy. Ale my chtěli představec skutečně z jednoho kusu i s objímkou. Z hlediska pevnosti je optimální, když jsou vlákna v kompozitu nepřerušovaná - tedy vedou od jednoho konce výrobku na druhý. Žádné spoje, které vznikají při kladení do formy. Takže jediná cesta jej byla navinout. Ale jak pak dostat ven trn, kolem kterého kompozit navíjím? Najít řešení nám trvalo několik měsíců. A už "jen" vymyslet postup navíjení, počet vrstev atp. Pak navíjení, vrstvu po vrstvě. Vše ručně. Odstranit trn, ořezat přesahy.To, co vidíte na fotkách, je surový produkt, před broušením, gelcoatem atd. Materiál: Pyrofil HS UD, pohledová vrstva: tkanina KC industry. Hmotnost 61g. Délka 100 mm, pro Headshok a řidítka 31,8 mm. Nyní dokončit povrch a testovat.


62 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

FuseON

PIETRO GRAFF