PIETRO TN {RAW WELDS}

The excellent appearance of this frame is achieved thanks to the combination of polished metal with "raw" welds, around which the colour caused by heating during welding is left. Everything is complemented by blue graphics. Unique!

Skvělý vzhled tohoto rámu je dosažen díky kombinaci leštěného kovu se "surovými" sváry, kolem kterých je ponecháno zabarvení způsobené zahřátím při svařování. Vše je doplněno modrou grafikou. Unikát!

©2019 by PIETRObikes. Proudly created with Wix.com