PIETRO TN {RAW WELDS}

The excellent appearance of this frame is achieved thanks to the combination of polished metal with "raw" welds, around which the colour caused by heating during welding is left. Everything is complemented by blue graphics. Unique!

Skvělý vzhled tohoto rámu je dosažen díky kombinaci leštěného kovu se "surovými" sváry, kolem kterých je ponecháno zabarvení způsobené zahřátím při svařování. Vše je doplněno modrou grafikou. Unikát!

IMGP8311_edited.jpg
IMGP8311_edited.jpg
IMGP8262.JPG
IMGP8262.JPG
IMGP8279.JPG
IMGP8279.JPG
IMGP8275.JPG
IMGP8275.JPG
IMGP8295.JPG
IMGP8295.JPG