OUR SERVICES
NAŠE SLUŽBY

735574_599475370104802_204896840_o.jpg

FRAMEBUILDING
STAVBA RÁMŮ

Yes of course. That is our main job. If you can't choose from a range of mainstream manufacturers, the individual frame construction is exactly what you're looking for. See HOW TO ORDER.

Ano, samozřejmě. To je naše hlavní práce. Pokud si nemůžete vybrat z nabídky velkovýrobců, je individuální stavba rámu přesně tím, co hledáte. Podívejte se, JAK SI JI OBJEDNAT.

IMGP7882.JPG

BICYCLE BUILDING
STAVBA KOL

Even before we started making frames, we built bicycles for several decades. And you know it for yourself: it's always much better to build the whole bike together with the frame because it's a good idea to pay attention to the specifics of some components from different manufacturers when designing the frame. This avoids incompatibility problems caused by the fact that some components do not always comply with the declared standards. Our knowledge we make available to you and tune every detail of your new bike. We will then hand you the finished and tested machine.

Ještě před tím, než jsme začali vyrábět rámy, jsme několik desetiletí stavěli kola. A jistě to sami znáte: vždy je mnohem lepší postavit spolu s rámem i celé kolo, protože je dobré dát pozor na specifika některých komponentů již při návrhu rámu. Vyhnete se tak problémům s nekompatibilitou vyvolanou tím, že některé rozměry ne vždy odpovídají deklarovaným standardům. Naše znalosti Vám dáme k dispozici a doladíme každý detail Vašeho nového kola. Předáme Vám pak už hotový a odzkoušený stroj.

IMGP8328.JPG

REPAIRS / TUNING
OPRAVY / ÚPRAVY

Things are going wrong. But it's a shame to throw them right away. Especially for things you have an emotional relationship with. So we will repair your damaged frame or modify it according to your ideas (regardless of whether it is PIETRO or a product from another manufacturer). If the conclusion is that after all the repair does not make sense, we can offer you other appropriate solutions.

We have the capacity to repair steel, aluminium, titanium and carbon frames and components.

Of course, IF A PIETRO PRODUCT BECOMES FAULTY due to our bad design or production, we will always repair it,  FREE OF CHARGE AND IN THE SHORTEST POSSIBLE TIME.

Věci se kazí. Ale je škoda je hned vyhodit. Zvláště u věcí, ke kterým máte citový vztah. Takže opravíme Váš poškozený rám nebo jej upravíme, podle Vašich představ (bez ohledu, je-li to PIETRO či produkt jiného výrobce). Pokud dospějeme k závěru, že přeci jen oprava nemá smysl, nabídneme Vám jiné adekvátní řešení.

Máme kapacity na opravu ocelových, duralových, titanových i karbonových rámů a komponentů.

Samozřejmě, POKUD SE POKAZÍ VÝROBEK PIETRO (v důsledku našeho chybného návrhu či výroby), pak jej vždy opravíme BEZPLATNĚ A V NEJKRATŠÍM MOŽNÉM ČASE.