omnicrom.jpg

COLUMBUS OMNICROM

Low-carbon Chromium-Molybdenum Steel alloys used today in the aerospace industry matched with the benefits of Vanadium utilized for the production of the Spirit HSS, Spirit, Life, Max, SL, SLX and CENTO main-triangles.

Mechanical characteristics: UTS=1300MPa, Ys≥920 MPa.

Nízkouhlíková chrom-molybdenová ocel s přídavkem vanadu používaná pro výrobu hlavních trubek sad Spirit HSS, Spirit, Life, Max, SL, SLX and CENTO.

Mechanické vlastnosti: napětí na mezi pevnosti 1300 Mpa, napětí na mezi kluzu 920 MPa.