ABOUT PIETRO

Co je PIETRO?

PIETRO BIKES was created six years ago by a very good rider, designer and craftsman from North Moravia (let's call him Peter). Peter practised many years biketrial. It is one of the most demanding cycling disciplines in terms of material. Trial bikes must be strong, light and withstand long-term stress. Hundreds and thousands of jumps and drop-offs test the frame and other components perfectly. Peter's interest in the trial was later joined by his interest in fixie bikes, which are simple and elegant. In addition, he studied engineering. The result was the idea of ​​framebuilding. His frames were different from the rest of the market in term of creativity, materials and design. He invented his own dropouts, parts and designs. The PIETRO BIKES gained attention and became famous. Unfortunately, life does not go just straight, and at some point, Peter had to opt for something other than bicycles. Pity. But that meant that our moment came when we took over the amazing PIETRO BIKES project and got the opportunity to continue it. And move it forward.

Značka PIETRO BIKES vznikla před šesti lety v hlavě mladého a velmi schopného jezdce, konstruktéra a řemeslníka ze Severní Moravy (říkejme mu Petr). Petr se věnoval mnoho let biketrialu. Biketrial je na materiál jedním z nejnáročnějších odvětví cyklistiky. Trialová kola musí být tuhá, lehká a snášet dlouhodobé a silné namáhání. Stovky, tisíce a desetitisíce výskoků, přeskoků a seskoků prověří rám a další komponenty dokonale. K zájmu o trial se přidal u Petra později i zájem o fixie kola (kola s jedním převodem bez volnoběžky), která musí být jednoduchá a elegantní. Navíc studoval konstruktérství. Výsledkem byla ruční výroba rámů kol. Jeho výtvory se odlišovaly od konkurence invencí, materiálem i designem. Vymyslel si vlastní patky, loga, technologie. Značka PIETRO získala pozornost a stala se známou. Bohužel ničí život nejde přímou cestou a Petr se v určitou chvíli musel rozhodnout pro něco jiného, než jsou kola. Škoda. Ale to znamenalo, že přišla naše chvíle, kdy jsme převzali úžasný projekt PIETRO BIKES a dostali možnost v něm pokračovat. A posouvat jej dál.