IMGP0667_edited.jpg

PIETRO BIKES

Ingenuity driven bicycles

UNIQUE HANDMANDE BICYCLES

JEDINEČNÁ RUČNĚ VYRÁBĚNÁ KOLA

_edited.jpg

ASPLHALT

road  and gravel bikes

MUD

mountain bikes

J.Doležel_29er_1.jpg
PIETRO FAT BIKE (2).JPG

THE OTHERS

FAT, FIX, GRAVEL, STREET bikes

WHY PIETRO?

PROČ PIETRO?

It is easy. We like individuality and handwork, ready-to-wear and uniformity bores us. We never wanted to fit into predetermined moulds. We tend to natural materials,  love things clean, simple and beautiful. We want to revive our own ideas. That's why we are doing Pietro.  This is how we fulfil our dreams!

Do you feel the same? Take a look below at what sets PIETRO apart.

Je to jednoduché. Máme rádi individualitu a ruční práci. Konfekce a uniformita nás nudí. Nechceme zapadnout do předem daných forem. Tíhneme k přírodním materiálům a máme rádi věci čisté, jednoduché a krásné. Do všeho chceme vložit vlastní nápady. Proto děláme Pietro. Plníme si tak své sny!

Cítíte totéž? Níže se podívejte na to, co PIETRO odlišuje.

IMG_8570_edited.jpg

ART

UMĚNÍ

Frame- and bike-building it´s not just a business. It´s a kind of art and the way how to express ourselves. We make every frame and bike unique through construction, design, details or a combination of materials.

Stavba rámů a kol není jen práce či obchod. Je to druh umění a způsob, jak se vyjádřit. Každý rám a kolo děláme jedinečné konstrukcí, designem, detaily či kombinací materiálů.

TAILORED

 

NA ZAKÁZKU

We build custom bicycle frames and bikes to customer's needs and style. All of our team have more than 30 years experience in cycling, so feel free to trust us.

Vyrábíme rámy a kola na míru potřebám a stylu zákazníka. Celý náš tým má více než 30 let zkušeností s cyklistikou, takže nám můžete věřit.

7.jpg
IMGP6398.jpg

CREATIVE

KREATIVNÍ

We go a different way than just buying everything ready and combining it into a frame. We use unique dropouts, head tubes and other components developed and manufactured by us.

Jdeme jinou cestou, než že jen nakoupíme vše hotové a spojíme to  do rámu. Používáme námi vyvinuté, designované a vyráběné patky, hlavové trubky a jiné komponenty. 

CRAFT

ŘEMESLO

We use traditional, time-tested methods of processing metals. This gives us the certainty that the frame will be beautiful and durable for a long time.

Používáme tradiční, osvědčené metody zpracování kovů. To nám dává jistotu, že rám bude krásný a trvanlivý po dlouhou dobu.

4_edited.jpg
IMGP8193_edited.jpg

SCIENCE

VĚDA

Did you know that a tube that has a wall thinner by 0.05mm is 8% more flexible? 

We do. We even know what it means when you increase its diameter by, for example, 1 mm. We have a choice of dozens of steel and titanium tubes from renowned manufacturers as well as our own carbon fibre tubes so we can assemble each frame according to the needs of a specific rider.

Věděli jste, že trubka, která má tenčí stěnu o 0,05 mm, je o 8% flexibilnější?

My ano. Dokonce víme, jaký vliv na její chování má to, když její průměr zvětšíte třeba o 1mm.  Na výběr máme desítky ocelových a titanových trubek renomovaných výrobců stejně jako vlastní trubky z uhlíkových vláken, takže každý rám můžeme sestavit podle potřeb konkrétního jezdce.

STEEL

OCEL

We are using only premium CrMo steel tubes produced by renowned companies Columbus and Dedacciai. The thinnest wall of such tubes is just 0,4 mm.

Používáme pouze prémiové ocelové trubky CrMo vyráběné renomovanými společnostmi Columbus a Dedacciai. Nejtenčí stěna takových trubek je pouhých 0,4 mm.

J.Doležel_29er_2.jpg
Deda Titanium 3.png

TITANIUM

TITAN

Exceptional features and appearance. As strong as steel, non-corrosive and much lighter! Legendary material.

Výjimečné vlastnosti a vzhled. Pevný jako ocel, nekorozivní a mnohem lehčí! Legendární materiál. 

RECYCLABLE

EKOLOGICKÝ

STEEL (and titanium too) IS 100% recyclable. It´s REAL and needed, especially nowadays, when we destroy the world around us with a lot of waste.

Ocel a titan jsou 100% recyklovatelné. A to je dobře, zvláště dnes, kdy si ničíme svět kolem sebe spoustou odpadů.

6_edited.jpg
IMG_20190712_171151_HDR_edited.jpg

COMPOSITES

KARBON

Own carbon tubes! Yes, we are winding own carbon tubes from the best filaments available on the market.

Naše vlastní karbonové trubky! Ano, navíjíme je sami z nejlepších vláken na trhu. 

CONNECTED

SPOJOVÁNÍ TRUBEK

You can choose welded or fillet-brazed. We usually use both on each frame, because each technology has its advantages. Don´t worry, we use a special brass that is as strong as a weld. Carbon tubes are glued together by very strong glues.

Můžete si vybrat svařování nebo pájení. Nebojte se, používáme speciální pájku, která je stejně silná jako svar. Většinou používáme na jednom rámu obojí, protože každá technologie má své přednosti. Karbonové trubky jsou samozřejmě spojovány lepením velmi silnými lepidly.

a2.jpg

CONTACT US 
KONTAKTUJTE NÁS

Pietrobikes s.r.o., Orlová, Lutyňská 1184, 73514, Czech Republic

+420 604 84 54 54

  • facebook
  • instagram

Děkujeme za odeslání! Thank you!